image

Image
Image
image


Företaget - Historik


Bakgrund

Från starten var fokus inriktad på att ge kurser i Kemometri (multivariat dataanalys) och processoptimering med faktorförsök för projektledare inom Läkemedels- och Bioteknikindustrin. Ett flertal kurser har genomförts och flera av kursdeltagarna har därefter framgångsrikt genomfört projekt till lägre kostnad och med högre utbyte och kvalitet. Avkastningen på projekten har varit påfall-ande hög - med ett genomsnittligt utfall med ca sju gånger investerat kapital!


Idag

Har verksamheten i allt större utsträckning inriktats på genomlysning, analys och optimering av hela verksamhetsprocesser. Huvudlinjen är att skapa enkla och ekonomiska modeller, algortitmer, system som är överskådliga och beskrivande. En stor utmaning är att översätta och formalisera, ur kundens synvinkel, bok-stavligt talat oöverblickbara data till kundens eget språkbruk och begreppsvärld.

Exempelvis kan vi lätt identifiera och konkretisera ovandelen på ett isberg som sticker upp ovanför vattenytan å andra sidan blir det bara gissningar när vi ska föreställa oss vad som gömmer sig under ytan.

Samma analogi kan vi illustrera med människans DNA-uppsättning som är unik för varje individ och som kan läsas av som ett fingeravtryck - toppen på isberget.

Samma parallell kan vi applicera på komplexa industriella och ekonomiska processer där vi tvingas navigera oss fram i en ocean av siffror med syftet att finna och åskådliggöra samband i datatabeller till informativa modeller. Av flera orsaker utnyttjas som regel bara ett par procent av all tillgänglig data till prediktiva modeller som speglar verkligheten.

image

Multimetrix

Save moneySite Map
image