image

Image
Image
image


Företaget - AffärsidéFöretaget bildades 1989 med syftet att erbjuda konsultativa tjänster och utbildningar för integrerad optimering och kvalitetsäkring av processer inom Life Science industrin.Tidigt sattes fokus på att genomföra utbildningar för projektledare, ingenjörer och forskare som var i behov av att kartlägga komplexa orsakssamband.

En stor del av kraften har lagts på att förena olika brancher och discipliner i ett systemtänkande.

Det är av yttersta vikt att tekniska och humanistiska frågor vägs in när ett projekt ska initieras och genomföras.
Alla funktioner som Ekonomi, FoU, Personal, Produktion, Kvalitetssäkring och Marknad bör beaktas med ett Lean tänkande i varje projekt.

Att ha ett holistiskt synsätt på verksamheten bereder vägen för ett framgångsrikt resultat.


image

lean

Save moneySite Map
image