image

Image
Image
image


Utbildning - Multivariat dataanalys
Kemometri och 6 Sigma Lean
Fortsättningskurs I-III här använder vi verkligen kostnadseffektiva metoder som med fördel kan utnyttjas när antalet variabler är fler än tre till fem dimensioner. Praktiska övningar på dator.

   Del I: Faktorförsök, 2 dagar
Försöksplanering enligt metodiken experimentell design (Design of Experiments, DOE) med ortogonala och lutande designmatriser med reella processparametrar — hur man får IN information i sina data.

   Dell II: Multivariat dataanalys, 2 dagar
Multivariat dataanalys — hur får man UT information i sina existerande data:
         Tolkning - identifiering av huvudfenomen = variation
         Klassificering & korrelation av objekt/prover
         Regressions/respons modellering — etablera en prediktiv relation mellan
             två variabelset mellan ingångsdata (X) och flera resultatparametrar (Y)
         Simulering på empiriska data !

   Del III: Six Sigma & Processduglighet, 1 dag
         Hur effektiva förbättringsåtgärder genomförs i en organisation
         Hur proaktiv projektplanering kan hjälpa till att specificera önskad
             kvalitet redan vid design- och planeringsstadiet.
         Hur monitoreras kassationer och processkapabilitet i befintliga
             anläggningar
image

Kemometri, six sigma och multivariat dataanalys