image

Image
Image
image


Utbildning - Regulatoriska

Regulatoriska kurser behandlar de regelverk som dagens industri bör eller måste följa om verksamheten har nationellt och/eller internationell karaktär.Introduktion i GMP   Introduktion i cGMP (Good Manufacturing Practice) och validering, 1 dag
      På introduktionskursen behandlas annat följande aspekter:

         Kvalitetsbegrepp och standarder
         Nationella och internationella krav
         Tillsyningsmyndigheter och inspektion av kvalitetssystem
         Warning Letters, 483:or
         Kvalitetssäkring och organisation
         Dokumentdisposition och informationshantering
         Valideringsplaner och Guidelines (media)


Metodvalidering   Validering av metoder, 1 dag
      Steg-för-steg introduktion om validering av metoder (process & analys)

         Villkor och moment för effektiv validering av metoder
         kalibrering och detektionsgränser
         Dokumentationsmedia
         Guidelines (URS, DQ, IQ, OQ, PQ, PV)
         Försöksplanering och statistik
         Osäkerhetsanalys: EA-4/02 och GUM


CV   Cleaning validation i farmaceutiska processer, 1 dag
      Identifiering av kritiska processparametrar och produktgenskaper för effektiv
      rengöring av produktberörande ytor och lokaler.

         Regulatoriska frågeställningar och valideringskrav
         Rengöringsprinciper/strategier och teknologi
         Analysmetoder - idag och imorgon
         Rester och acceptansgränser
         provtagning - mikrobiologi och kemi
         Guidelines


Processvalidering   Processvalidering av biofarmaceutisk produktion, 1 dag
      Introduktion i de grundregler som ska beaktas vid design, konstruktion,
      upphandling och kvalificering av biofarmaceutiska produktionsanläggningar.

         Regulatoriska grunder
         Tillverkningsprocesser - single/multipurpose
         Processutrustning / produktberörande material
         Underhåll och media
         Processkontroller (fermentering och CIP/SIP)
         Guidelines


QSR   QSR, ISO 13485, för medicinska utrustning, 1 dag

         Control charts (Kvalitetsattribut, G&G, Pareto- och Kapabilitetsanalys
         Regressions-, korrelations-, och kovariansanalys
         Försöksplanering (faktorförsök) och multivariata metoder


GLP   GLP (Good laboratory Practise), 1 dag
      Principerna för effektiv GLP och ansvarsområden

         Praktisk tolkning av definitioner
         hantering av prover, standarder och referenser
         Underhåll och kalibrering av instrument
         Trendanalys, Change Control och OOS (Out-Of-Specification) hantering
         Inspektioner

GAMP   GAMP 5 / Datorvalidering / ERES - ½ dag
      Introduktion i validering av automatiska system. Hur man etablerar
      dokumenterade bevis för att en specifik process kommer att uppfylla
      föreskrivna produktspecifikationer enligt gaällande GMP krav.
image

Regulatoriska kurser