image

Image
Image
image


Tjänster - Konsultuppdrag


MultiMetrix® har tillsammans med andra nätverkare en gedigen erfarenhet av processvalidering, vilket är väsentligt för att förstå kundens processer. Vi har stor kapacitet och kompetens att hantera olika projekt inom framför allt Life Science segmentet och verkstadsrelaterad industri:

    projektledning   Projektledning

    förstudier   Förstudier och utredningar

    6 sigma   6 Sigma (DMAIC) och Lean produktion

    validering   Kartläggning av valideringsdata och gap-analys

    faktorförsök   Försöksplanering med faktorförsök och processmodellering

    MSPC   MSPC (Multivariat Statistisk Processtyrning) med rapportgenerator (SQL)

image

processmodellering


Fingerprint methodsSite Map
image