Dold ekonomi:
Endast en bråkdel av all data som genereras i en verksamhet analyseras och systematiseras. Många studier visar att högst 1% av all tillgänglig data omvandlas till infor-mation för beslutsfatt-ande.

Ett dolt kapital som många organisationer inte har förstått att använda till sin fördel!Lösning:
Vi kan analysera och systematisera era verksamhetsdata och analysera vilka para-metrar som innehåller respektive
inte innehåller
information, dvs lyfta fram de parametrar som har ett positivt inflytande på ekonomin.

Kontakta oss om ni vill veta mera