Informations-
hantering:

Process Analytisk Teknologi (PAT)

Del I: Försöksplanering
& Analys


Del II: Multivariat dataanalys


Kvalitet:

-Introduktion i cGMP
-Validing av metoder
-Rengöringsvalidering
-Processvalidering
-QSR, ISO 13485
-GLPTemadagar:

-Vad är information?
-Profilanalys
-Faktorförsök
-Latenta projektioner
-Provtagning (AQL)
-Datorvalidering