image

Image
Image
image


Konsulttjänster - Specialiteter

Vi kan genomföra specifika åtaganden inom följande specialområden:

      Statisk elektricitet

      Process Analytisk Teknologi (PAT)

      Processoptimering och produktionsekonomi

      Commissioning (elektronisk rapportgenerering)

      Informationshantering (dokumentlöst)

      Renrumsklassificering / kvalificering

      cGxP och rengöringsvalidering (CV)

      Mikrobiologi & hygienisk design

      Ekonometri:
              Organisations- och klimatanalys
              Boksluts- och årsredovisningsanalys
              Aktiehandel och nyckeltal
              Marknadsundersökningarproduktionsekonomi

processoptimering

Fingerprint methods
Data preparationSite Map
image