image

Image
Image
image


Analysverktyg - Multivariat

Världen runt om oss är multivariat. Det finns två sätt att hantera multivariata frågeställningar. Lite förenklat så kan man betrakta två ytterligheter för att lösa olika uppgifter:

       Hur man får UT information i existerande data?

       Hur får man IN information i sina data?


I teorin kan båda fallen beskrivas som ytterligheter av varandra.
I praktiken behöver man som regel tillgripa båda angreppssätten för att lösa olika utmaniningar.

image

image

Management by NavigationSite Map
image