image

Image
Image
image


Branscher - Ekonomi och Process


MultiMetrix® erbjuder bokstavligen en obegränsad lista på konsultativa tjänster tack vare vårt nära samarbete med likasinnande intressenter och partners. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en unik kompetens och recept till framgång i olika verksamhetsprocesser där data genereras i läsbart format.

En allmän missuppfattning är att branschfolk betraktar data för varje bransch som unika, vilket är en sanning med modifikation!

Det handlar till syvende og sidst om vilka algoritmer som används för att dra slutsatser från data. Om det finns något systematiskt samband i ett dataset så spelar det ingen roll om vi mäter tryck, omsättning, försäljning eller dylikt!

Exempel på områden som vi verkar inom:Industriverksamheter                            Aktiviteter

      Läkemedel & Bioteknik
    livsmedel  Livsmedel
    vekstad  Verkstad
    fordonsteknik  Fordonsteknik
    plasttillverkning  Plasttillverkning
    finkemikalier  Finkemikalier
    elektronik  Elektronik
    dagligvaror  Dagligvaror
    banker  Banker
    finansiella instrument  Finansiella instrument
      Rådgivning
      Coachning
      Förstudier
      Projektledning
      Programmering
      Affärsutveckling

image

imageMoney makes the world go aroundSite Map
image