image

Image
Image
Image
Image
Image
imagePartners - Nätverk

Företaget agerar i ett nätverk med andra aktörer och intressenter som har ett genuint intresse av att exploatera på marknaden existerande tjänster eller patentprodukter som har hög avkastningspotential.


Insjöns Konsult AB
Har ett unikt miljö- och energibesparande koncept för vinterarenor. Med helhetsbegreppet, RiteIce®, kan uppemot 50% av driftskostnaderna sparas per år. Åtgärderna är klimatfrämjande som rör val utav byggmaterial, fönster, instrålning, kompressorkapacitet, kölmedia, pisten som ska bära isen samt kontinuerlig mätning och uppföljning av fukt, koldioxid och temperatur.image

imageProxedra AB
Proxedras mjukvara, DXE, är ett mycket kraftfullt och användarvänligt verktyg för tolkning och beslutsfattande av databaser. Det unika med programvaran är att den utvecklad för de som inte kan hantera olika databas-format som exemplevis Oracle, MySQL, SQL, etc. Olika dataformat kan lätt integreras och resultaten presenteras i deskriptiva bilder med hjälp av kraftfulla projektionsmetoder t.ex. PCA och PLS.