image

Image
Image
image


Utbildning - och Tema

Kursprogrammet utvecklas kontinuerligt för att uppfylla just ditt behov. Vi har två huvudriktningar på vårt kursutbud, dels öppna och schemalagda kurser och seminarier, dels interna kundprojekt. Att arrangera utbildning i projektform har visat sig vara det mest produktiva att snabbt och kostnadseffektivt implementera kunskap i organisationen.

Vår ledstjärna är att tillhandahålla praktiskt inriktade utbildningar och verktyg för att effektivt omsätta teorier i direkta applikationer. Vårt kursutbud omfattar flera discipliner och beskrivs här översiktligt:

  Kemometri & 6 Sigma - grundkurs
  Kemometri & 6 Sigma - fortsättningskurs
  Process Analytisk Teknologi (PAT)
  Regulatoriska
  Temadagar

image

Lean produktion och 6 Sigma

EducationSite Map
image